ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Νάξος, 23-03-2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                       Αριθ. Πρωτ: 57
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                        
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (3η/2017)     

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου                                                                                                            
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 23 Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Επανεξέταση καθορισμού κοινόχρηστου χώρου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (μικροπωλητές) .

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον λόγω της επικείμενης συζήτησής του, στο συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Δευτέρα 27-03-2017.                                          

 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου        

Μαυρογιάννης  Ευθύμιος

Σχόλια are closed.