ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

           Νάξος  10032017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            Αρ. Πρωτ. – Οικ. 4438 –

   ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

         ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 
  ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.
KOIN.: Γραφείο Δημάρχου.
       

                                                                 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)
        

Καλείστε στην με α/α 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 15/03/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.      Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2.      Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, για το έτος 2017 .
3.      Έγκριση κοπής – απομάκρυνσης δένδρου στην Δ.Κ. Νάξου.
4.      Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IV: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», στη Φλώρα Κουφοπούλου του Αντωνίου, που θα λειτουργήσει στον Απόλλωνα της Τ.Κ. Κορωνίδας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
5.      Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IΙ: «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ – (Αποθήκη Τροφίμων & Ποτών Χονδρικού Εμπορίου)», στον Ανδρέα Πετρόπουλο του Κων/νου, που θα λειτουργήσει στη θέση «Άγιος Ιωάννης» της Τ.Κ. Γαλανάδου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. 
  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

(Με σειρά εκλογής)
 1.      Σέργης Νικόλαος
2.      Παντελιάς Ευάγγελος
3.      Σιδερής Νικόλαος
4.      Τσολάκης Ιωάννης
5.      Σέργης Σταμάτιος
6.      Βασαλάκης Αντώνιος

Σχόλια are closed.