ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      Νάξος, 24-04-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                  Αριθ. Πρωτ: 169
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (4η/2019)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 30 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Βρεττού Γεωργίου περί εγκρίσεως ή μη παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για κατασκευή πέργκολας εντός κοινοχρήστου χώρου.
2. Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Τρέχοντα θέματα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

Γιαννάκης Γεώργιος

Comments are closed.