ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση             : Χώρα Νάξου                                                                               Νάξος, 15-11-2018

Ταχ. Κώδικας         : 84300                                                                                            Αρ. Πρωτ.: 19898

Πληροφορίες        : Δημήτριος Λιανός

Τηλέφωνο              : 22853-60151

Φαξ                         : 22850-29049                                  ΠΡΟΣ:    Τα μέλη της Δημοτικής

E-mail: dlianos@naxos.gov.gr                                                    Επιτροπής Διαβούλευσης

                                                                                                ΚΟΙΝ.:    Γραφείο Δημάρχου

 

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Καλείστε όπως προσέλθετε στη 4η συνεδρίαση του έτους της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 26η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 με το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Προτάσεις για τη σύνταξη του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

 Σε περίπτωση μη απαρτίας η Επιτροπή θα συνεδριάσει ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών τη Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 την ίδια ώρα και τόπο.

                                                                                                 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

Δημήτριος Λιανός

Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.