ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Νάξος, 27-03-2017               
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                        Αριθ. Πρωτ: 61
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                        
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                    

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (4η/2017)  
   ΠΡΟΣ:
Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου                                                                                                       
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 31 Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αιτήσεις χορήγησης  προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Λήψη απόφασης για μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων.

Τρέχοντα θέματα                                      

   Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου       

 Μαυρογιάννης  Ευθύμιος

Σχόλια are closed.