ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

           Νάξος, 20-04-2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            Αρ. Πρωτ. – Οικ. 5792 –

   ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

         ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 
  ΠΡΟΣ:  Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

 

 

KOIN.:

 

 

Γραφείο Δημάρχου.

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

 

Καλείστε στην με α/α 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 24-04-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αίτηση Πολυξένης Ναυπλιώτου του Ιωάννη για χορήγηση άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Αναψυχής (Παραδοσιακό Καφενείο), που λειτουργεί στη Τ.Κ. Γαλανάδου, του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
  2. Κοπή – Απομάκρυνση δένδρων στην Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου.
  3. Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, για το έτος 2018.

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

 

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

(Με σειρά εκλογής)

  1. Σέργης Νικόλαος
  2. Παντελιάς Ευάγγελος
  3. Σιδερής Νικόλαος
  4. Τσολάκης Ιωάννης
  5. Μανιός Δήμητριος
  6. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος

 

Σχόλια are closed.