ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ. ΝΑΞΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Νάξος, 06-06-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                              Αριθ. Πρωτ: 181
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (5η/2019)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 11 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου.
2. Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
3. Παραχώρηση αιθουσών 3ου Δημοτικού Σχολείου για υλοποίηση προγράμματος Καλοκαιρινής Φύλαξης Παιδιών με Δημιουργική Απασχόληση για το έτος 2019.

Τρέχοντα θέματα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

Γιαννάκης Γεώργιος

Σχόλια are closed.