ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση             : Χώρα Νάξου                                                                               Νάξος, 13-12-2018

Ταχ. Κώδικας         : 84300                                                                                            Αρ. Πρωτ.: 21955

Πληροφορίες        : Δημήτριος Λιανός

Τηλέφωνο              : 22853-60151

Φαξ                         : 22850-29049                                  ΠΡΟΣ:    Τα μέλη της Δημοτικής

E-mail: dlianos@naxos.gov.gr                                                    Επιτροπής Διαβούλευσης

ΚΟΙΝ.:    Γραφείο Δημάρχου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Καλείστε όπως προσέλθετε στη 6η έκτακτη συνεδρίαση του έτους της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 19η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 με το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ενεργειακή αναβάθμιση- αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χώρων- εφαρμογές smart citys με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

 

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον λόγω της παρουσίας του μελετητή κ. Ιωάννη Γιάνναρου την συγκεκριμένη ημερομηνία στη Νάξο.

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Επιτροπή θα συνεδριάσει ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών τη Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 την ίδια ώρα και τόπο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

Δημήτριος Λιανός

Αντιδήμαρχός

Σχόλια are closed.