ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Νάξος, 13-06-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                       Αρ. Πρωτ. – Οικ. 9461-
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, ως ο σχετικός Πίνακας.

KOIN.:

Γραφείο Δημάρχου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 18-06-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το κατάστημα Υ.Ε. «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας (Πλήρους Γεύματος-Καφεζυθεστιατόριο)» του κ. Ιωάννη ΣΚΟΥΛΑΤΟΥ του Νικολάου, που λειτουργεί στη Τ.Κ. Βίβλου (Τρίποδες) του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2. Παραχώρηση ή μη κοινόχρηστου χώρου στο κατάστημα Υ.Ε. ιδιοκτησίας της κας Κορρέ Μαρίας του Κωνσταντίνου που βρίσκεται στην περιοχή Γρόττα της Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
(Με σειρά εκλογής)
1. Σέργης Νικόλαος
2. Παντελιάς Ευάγγελος
3. Σιδερής Νικόλαος
4. Τσολάκης Ιωάννης
5. Μανιός Δήμητριος
6. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος

Σχόλια are closed.