ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

           Νάξος, 29-05-2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            Αρ. Πρωτ. – Οικ. 7592 –

   ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

         ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 
  ΠΡΟΣ:  1.Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

2. Αντιδήμαρχο κ. Λιανό Δημήτριο.

 

 

 

 

KOIN.:

3. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Χαλκείου.

4. κα Χαμηλοθώρη Πηνελόπη.

5. κ. Βαμβακόπουλο Ιωάννη.

 

 

Γραφείο Δημάρχου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                            (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

 

Καλείστε στην με α/α 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 04-06-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο  παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Επανεξέταση του θέματος: Απόψεις της Υπηρεσίας μας περί παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για κατάστημα στην Τ.Κ. Χαλκείου (εντός οικισμού) κας Χαμηλοθώρη Πηνελόπης.

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

(Με σειρά εκλογής)

  1. Σέργης Νικόλαος
  2. Παντελιάς Ευάγγελος
  3. Σιδερής Νικόλαος
  4. Τσολάκης Ιωάννης
  5. Μανιός Δήμητριος
  6. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος

 

Σχόλια are closed.