`              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Νάξος, 18-05-2017                 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                        Αριθ. Πρωτ: 96
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                    
     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (6η/2017)     

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου                                                                                                           
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 22 Μαίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.   Εκμίσθωση τμημάτων κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.
2.   Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου.
3.   Επανατοποθέτηση γραμματοκιβωτίου επί της πλατείας Ευριπαίου.
4.   Γνωμοδότηση περί πρότασης Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Νάξου για το κυκλοφοριακό.

Τρέχοντα θέματα                                        

 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου        

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σχόλια are closed.