ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Νάξος, 19-08-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                 Αριθ. Πρωτ: 229
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (7η/2019)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 23 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου.
2. Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Τρέχοντα θέματα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

Γιαννάκης Γεώργιος

Σχόλια are closed.