ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Νάξος, 01-07-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                      Αρ. Πρωτ. – Οικ. 10697 –
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, ως ο σχετικός Πίνακας.

KOIN.:

Γραφείο Δημάρχου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 05-07-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το κατάστημα Υ.Ε. «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Προχείρου Επεξεργασίας (Προχείρου Γεύματος)» του κ. Ιωάννη ΑΡΑΠΑΚΗ του Φωτίου, με διακριτικό τίτλο «ΧΥΜΑ ΚΥΜΑ» που λειτουργεί στον Απόλλωνα της Τ.Κ. Κορωνίδας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
(Με σειρά εκλογής)
1. Σέργης Νικόλαος
2. Παντελιάς Ευάγγελος
3. Σιδερής Νικόλαος
4. Τσολάκης Ιωάννης
5. Μανιός Δήμητριος
6. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος

Σχόλια are closed.