ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

         Νάξος  2306-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

         Αρ. Πρωτ. – Οικ. 10178

              ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

              ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

 Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

 

 

 

          KOIN. :

 

 Γραφείο Δημάρχου.

       

 

                                                                 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                            (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

 

           Καλείστε στην με α/α 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα          (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 28/06/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, για συζήτηση και  λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.         Αίτηση Δρύλλη Ιωάννη του Στυλιανού για α) χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής) αορίστου διάρκειας στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος-Αναψυχής-Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων» στη Τ.Κ. Γαλανάδου και β) Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.

2.         Ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Καφέ – Ζαχαροπλαστείο» επί της πλατείας «Νικηφόρου Μανδηλαρά» της Δ.Κ. Νάξου με διακριτικό τίτλο «CAPTAINS» ιδιοκτησίας Κουτσογιαννάκη Βασιλείου του Αθανασίου.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

 

 

 

 

 

 

Τοτόμης Πρωτονοτάριος

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

(Με σειρά εκλογής)

1.         Σέργης Νικόλαος

2.         Παντελιάς Ευάγγελος

3.         Σιδερής Νικόλαος

4.         Τσολάκης Ιωάννης

5.         Χουζούρης Νικόλαος

6.         Βασαλάκης Αντώνιος

 

 

Σχόλια are closed.