ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

           Νάξος, 02-08-2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            Αρ. Πρωτ. – Οικ. 12174 –

   ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

         ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 
  ΠΡΟΣ:  Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

 

 

            KOIN.:

 

 

 

Γραφείο Δημάρχου.

                                                    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 07-08-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο  μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «Κέντρου Διασκέδασης (Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας – Πλήρους Γεύματος», στον κ. Μιχαήλ Μάλαμα του Ιακώβου, που θα λειτουργήσει στη περιοχή «ΚΑΣΤΡΑΚΙ», της Τ.Κ. Σαγκρίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

(Με σειρά εκλογής)

  1. Σέργης Νικόλαος
  2. Παντελιάς Ευάγγελος
  3. Σιδερής Νικόλαος
  4. Τσολάκης Ιωάννης
  5. Μανιός Δήμητριος
  6. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος

Σχόλια are closed.