ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Νάξος, 06-09-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                 Αριθ. Πρωτ: 238
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (8η/2019)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου
της Κοινότητας Νάξου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 10 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ενημέρωση μελών.
2. Ενοικίαση κτιρίου για τη στέγαση του Γραφείου της Κοινότητας Νάξου.

Τρέχοντα θέματα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Νάξου

Μαυρογιάννης Ευθύμιος

Σχόλια are closed.