ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Νάξος, 21-06-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                        Αριθ. Πρωτ: 137

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (8η/2018)

 

   ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου

   της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου

                                                                                                                                                                               

       Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 22 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30  με το παρακάτω μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Παραχώρηση αιθουσών 3ου Δημοτικού Σχολείου για υλοποίηση προγράμματος Καλοκαιρινής Φύλαξης Παιδιών με Δημιουργική Απασχόληση για το έτος 2018.

 

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον λόγω της έναρξης του προγράμματος την Δευτέρα 25-06-2018.

                                         

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

  

Γιαννάκης Γεώργιος

Σχόλια are closed.