ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

         Νάξος  1407-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

         Αρ. Πρωτ. – Οικ. 11568

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

 Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

 

 

 

          KOIN. :

 

 Γραφείο Δημάρχου.

       

                                                                 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                            (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

 

           Καλείστε στην με α/α 9η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 18/07/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφαση στo παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

1.         Εισήγηση για έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στη Δ.Κ. Νάξου.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

 

 

 

 

 

 

Τοτόμης Πρωτονοτάριος

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

(Με σειρά εκλογής)

1.         Σέργης Νικόλαος

2.         Παντελιάς Ευάγγελος

3.         Σιδερής Νικόλαος

4.         Τσολάκης Ιωάννης

5.         Χουζούρης Νικόλαος

6.         Βασαλάκης Αντώνιος

Σχόλια are closed.