ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

για την υλοποίηση του έργου:

 «ΒΙΟΜΑ – Αποκεντρωμένη διαχείριση των βιοαποβλήτων και Αξιοποίησή τους  με χρήση εναλλακτικών και καινοτόμων συστημάτων επεξεργασίας Interreg VA Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020»

Προκήρυξη

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

 

Σχόλια are closed.