ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (2) ΜΗΝΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σχετ:Ανακοίνωση υπ΄αριθ. 276/27-03-2020

Σχόλια are closed.