ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Νάξος:    08/05/2012
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩN                                                                                
Ταχ.Δ/νση :Χώρα Νάξου                                 ΠΡΟΣ:                                                                 
Τ.Κ.84300                                                 1)SPEEDEX       
Τηλ.2285360155                                        2)ACS     
Fax:2285023570                                       3)Γενική Ταχυδρομική
Πληροφορίες:Τριανταφύλλου Ν.
                                                                                            
                                                                                                                                                                                       
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς

  Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενδιαφέρεται για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης με εταιρεία ταχυμεταφορών για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2012.
Μειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα δώσει τη χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα βάρους.
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι προμηθευτές δώσουν ίδια τιμή ανά μονάδα βάρους ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί με κλήρωση.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  έως και την Παρασκευή 11/05/2012 και έως την 14.00 μ.μ.

Ο Δήμαρχος
κ.α.α.
                                                  

 

Comments are closed.