Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Χερσαίας Ζώνη Λιμένα Νάξου.
Σε καθημερινή βάση, λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης που υφίσταται στο σημείο όπου ενώνεται η παραλιακή οδός με την έξοδο του λιμανιού, η Υπηρεσία μας γίνεται αποδέκτης παραπόνων από οδηγούς αυτοκινήτων που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους για αρκετή ώρα, είτε στην πλατεία των Κ.Τ.Ε.Λ., κατά την έξοδο τους από το λιμάνι, είτε στην παραλιακή οδό.
Πολλές φορές συναντάται και η περίπτωση επιβάτες που ταξιδεύουν να αδυνατούν να φτάσουν έγκαιρα στο λιμάνι, με αποτέλεσμα την αδυναμία επιβίβασής τους στο πλοίο με ότι αυτό συνεπάγεται από πλευράς έκφρασης δυσαρέσκειας, περαιτέρω ταλαιπωρίας και οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών.
Επιπρόσθετα, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, ήτοι 21 & 22 Αυγούστου 2021, αναμένεται μεγάλος αριθμός οχημάτων που πρόκειται να αναχωρήσουν από τον λιμένα Νάξου. Προκειμένου κατά συνέπεια διασφαλιστεί στο μέγιστο η ομαλή ροή των προς αναχώρηση οχημάτων, καθώς και να αποφευχθεί η άσκοπη ταλαιπωρία των χρηστών της παραλιακής οδού, η Υπηρεσία μας προτίθεται, στο πλαίσιο προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, να προβεί στη διακοπή της κυκλοφορίας στην παραλιακή οδό, καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.
Επιπλέον, δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση, παντός τύπου οχήματος στην δεξιά πλευρά της παραλιακής οδού, δεδομένου ότι ο χώρος αυτός θα χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά ως χώρος αναμονής των προς επιβίβαση οχημάτων.
Η διέλευση της παραλιακής οδού θα επιτρέπεται, κατόπιν σχετικού ελέγχου, μόνο σε:
 Οχήματα που ταξιδεύουν
 Οχήματα τροφοδοσίας
 Οχήματα έκτακτης ανάγκης
 Οχήματα ατόμων που χρήζουν βοήθειας
H κίνηση λοιπών οχημάτων που επιθυμούν να προσεγγίσουν τη Χερσαία Ζώνη Λιμένα θα γίνεται μέσω περιφερειακού.
Οι αποδέκτες που αποστέλλεται το παρόν, παρακαλούνται για τη συνδρομή τους, κατόπιν συνεννόησης με Υπηρεσία μας, δεδομένου ότι η συμμετοχή τους θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη της ομαλής διακίνησης των οχημάτων.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση και τις δικές σας ενέργειες.
Ο Λιμενάρχης
Πλωτάρχης Λ.Σ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξιος

Σχόλια are closed.