Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και υδροδότησης λόγω εκτέλεσης εργασιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και υδροδότησης λόγω εκτέλεσης εργασιών του έργου :

«Αποκατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Ορκού»

Σας ενημερώνουμε ότι, τις προσεχείς ημέρες, μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου, θα γίνει διακοπή υδροδότησης τμήματος του εν λόγω οικισμού, λόγω εκτέλεσης έργων στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής «Ορκός» μεταξύ Τ.Κ. Βίβλου και Σαγκρίου,

Στα πλαίσια κατασκευής του έργου του θέματος, απαιτείται επίσης διακοπή κυκλοφορίας στον κεντρικό παραλιακό δρόμο Πλάκας-Μικρής Βίγλας, προκειμένου να ολοκληρωθεί το εν λόγω δημοτικό έργο, πριν την έναρξη των χειμερινών βροχοπτώσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ενόχληση θα είναι προσωρινή, παρακαλούμε για την κατανόησή σας .

Για την ασφαλή και ομαλή κυκλοφορία, ο ανάδοχος στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, καλείται να λάβει ιδιαίτερη μέριμνα για τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας και σήμανσης, ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα οι οδηγοί για την κατάσταση του δρόμου και κυρίως να μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι ατυχήματος.

Ο Αντιδήμαρχος

Δημήτριος  Λιανός

Σχόλια are closed.