Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της υπ’ αριθ. 13213/28-07-2022 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της υπ’ αριθ. 13213/28-07-2022 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023

Διαβάστε τους πίνακες

 

Σχόλια are closed.