Επιλέγοντας τις παρακάτω συνδέσεις μπορείτε να ενημερωθείτε για τον επίσημο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2010.

Έσοδα

Έξοδα

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Απολογισμού Εσόδων Εξόδων Δημου Νάξου 2010

Comments are closed.