Επιλέγοντας τις παρακάτω συνδέσεις μπορείτε να ενημερωθείτε για τον επίσημο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 

Έσοδα

Έξοδα

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Απολογισμού Εσόδων Εξόδων Δημου Νάξου 2011

Comments are closed.