Επιλέγοντας τις παρακάτω συνδέσεις μπορείτε να ενημερωθείτε για τον επίσημο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012  επικυρωμένος από Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

Έσοδα  

Έξοδα

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Απολογισμού Εσόδων Εξόδων Δημου Νάξου 2012

Σχόλια are closed.