Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Περισυλλογής Ογκωδών Αντικειμένων και Οικοσκευών

 Ημέρες Δρομολόγια Περιοχές Περισυλλογής
 Δευτέρα  Χώρα – Αγγίδια
 Τρίτη  Γαλήνη – Εγγαρές – Φανερωμένη – Αγ. Θαλέλαιο – Κινίδαρο – Μέλανες – Ποταμιά – Λουκάκι
 Τετάρτη  Γαλανάδο – Σαγκρί – Αλυκό – Καστράκι – Μ. Βίγλα – Τρίποδες – Γλινάδο
 Πέμπτη  Αγ, Αρσένιο – Πλάκα – Μάραγκα – Αγ. Άννα – Αγ. Προκόπιο – Στελίδα – Αεροδρόμιο
 Παρασκευή  Χώρα – Αγγίδια

Παρακαλούμε για τη συμμόρφωση όλων στο εβδομαδιαίο Πρόγραμμα.
Τα άχρηστα αντικείμενα πρέπει να βγαίνουν κατά περιοχή, μόνο τις πρωινές ώρες της ημέρας περισυλλογής.
Οι παραβάτες θα τιμωρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό της καθαριότητας.

Σημείωση:
Κλαδιά και μπάζα δεν θα παραλαμβάνονται.

Τηλ Επικοινωνίας: 2285360100

Από το Δήμο
Γεώργιος Σέργης
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.