Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας: Έναρξη διαδικασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ KAI ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Νάξος,10/01/2019

Μέχρι και την 19η/03/2019, οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) του Α΄ και του Β΄ Μέρους του Παραρτήματος του Ν. 4563/2018 (ΦΕΚ Α΄ 169) μπορούν να υποβάλλουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο (δια ζώσης, ταχυδρομικά, μέσω fax ή μέσω e – mail), στον Δήμο, στον οποίο ανήκει η ΠΕΤΚ της μόνιμης κατοικίας τους ή στα ΚΕΠ που λειτουργούν σε αυτήν, τα εκάστοτε προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ (Β΄ 5022), προκειμένου να πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι του έργου και να ενταχθούν σε αυτό (βλ. άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄ 5022).

Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών εγγράφων, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες επιλέγουν την εταιρία από την οποία θα λάβουν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης του έργου. Οι εταιρίες που συμμετέχουν στο έργο είναι η COSMOTE TV (με το πακέτο υπηρεσιών “COSMOTE TV PACK”) και η DIGEA (με το πακέτο υπηρεσιών “DIGEA PACK”) και οι υπηρεσίες που προσφέρουν δωρεάν στους δικαιούχους παρουσιάζονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο αρχείο PDF με τίτλο «Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Έργου Total TV Coverage».

ΑΙΤΗΣΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
2.ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Oικ. Έτους 2018
3.ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
4.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ , Η’ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Δ.Ε.Κ.Ο(ΟΤΕ) Η’ Ε1

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ:

1.ΔΑΝΑΚΟΣ
2.ΚΛΕΙΔΟΣ
3.ΚΟΡΩΝΟΣ
4.ΛΙΩΝΑΣ
5.ΑΝΩ ΠΟΤΑΜΙΑ
6.ΜΕΣΗ ΠΟΤΑΜΙΑ
7.ΚΑΤΩ ΠΟΤΑΜΙΑ
8.ΚΙΝΙΔΑΡΟΣ
9.ΕΓΓΑΡΕΣ
10.ΜΕΛΑΝΕΣ
11.ΚΕΡΑΜΩΤΗ
12.ΔΟΝΟΥΣΑ
13.ΚΑΛΟΤΑΡΙΤΣΣΑ
14.ΑΖΑΛΑΣ
15.ΛΥΓΑΡΙΔΙΑ
16.ΜΟΥΤΣΟΥΝΑ
17.ΠΑΝΕΡΜΟΣ
18.ΣΚΑΔΟ
19.ΓΑΛΗΝΗ
20.ΚΑΤΩ ΚΟΥΦΟΝΗΣI
21.ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΔΟΝΟΥΣΗΣ

Σχόλια are closed.