ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος
Παιδείας Πρόνοιαςκαι Αλληλεγγύης
Δήμου Νάξουκαι Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο ΥποστηρικτικώνΥπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 2285360178
Fax: 22850 29249
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Νάξος 26/10/2019
Αρ.Πρωτ.: οικ.1413

Προς:  Μέλη του Δ.Σ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 24ηέκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α σήμερα, ημέρα Σάββατο 26/10/2019 και ώρα 13:00για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του Νάξιου αθλητή Δημήτριου Περιστεράκη.

Ο Πρόεδρος

Ευάγγελος Κατσαράς

Σχόλια are closed.