Πρόσκληση για εργασίες παρακολούθησης, συντήρησης και καλής λειτουργίας αντλιοστασίων και ΒΙΟ.ΚΑ. Κουφονησίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                               Κουφονήσι 30/06/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 152
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Κουφονησίων
Πληροφορίες: Αντώνης Κωβαίος
Τηλέφωνο: 2285071379                                                                                                                                Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
«Εργασίες παρακολούθησης, συντήρησης και καλής λειτουργίας αντλιοστασίων και ΒΙΟ.ΚΑ. Κουφονησίων»

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: « Εργασίες παρακολούθησης, συντήρησης και καλής λειτουργίας αντλιοστασίων και ΒΙΟ.ΚΑ. Κουφονησίων» από Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 έως και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 14.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 24.552,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Αντώνης Κωβαίος

Σχόλια are closed.