Πρόσκληση για προσφορές για αναγόμωση πυροσβεστήρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                        Νάξος,08-10-2019   Αρ. Πρωτ.:  829
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Ταχ. Δ/νση      : Χώρα Νάξου                                                                             Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
Ταχ. Κώδικας  : 843 00
Πληροφορίες  : Ρωμανού Πετρούλα
Τηλέφωνο       :2285360136
e-mail               : dke@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την δαπάνη «Ετήσια αναγόμωση πυροσβεστήρων των δομών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», έως την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019, 12,00π.μ. Η δαπάνη περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες ανά δομή:

  • Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)
 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΧΩΡΙΣ

 Φ.Π.Α

ΑΞΙΑ

ΧΩΡΙΣ

 Φ.Π.Α

Φ.Π.Α

24%

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΜΕ Φ.Π.Α.

1 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6kg 4 14,00 € 56,00 € 13,44 € 69,44 €
2 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΑΦΡΟΥ 2 LT 1 9,00 € 9,00 € 2,16 € 11,16 €
3 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12Kg 1 14,00 € 14,00 € 3,36 € 17,36 €
ΣΥΝΟΛΟ 97,96€
  • Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΧΩΡΙΣ

 Φ.Π.Α

ΑΞΙΑ

ΧΩΡΙΣ

 Φ.Π.Α

Φ.Π.Α

24%

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΜΕ Φ.Π.Α.

1 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6kg 2 14,00 € 28,00 € 6,72 € 34,72 €
ΣΥΝΟΛΟ 34,72€
  • Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – ΜΕΑ (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ)
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΧΩΡΙΣ

 Φ.Π.Α

ΑΞΙΑ

ΧΩΡΙΣ

 Φ.Π.Α

Φ.Π.Α

24%

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΜΕ Φ.Π.Α.

1 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6kg 7 14,00 € 98,00 € 23,52 € 121,52 €
ΣΥΝΟΛΟ 121,52€

 Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.

Η Πρόεδρος

κ.α.α.

Ο Αντιπρόεδρος

Τσάφος Στέφανος

Σχόλια are closed.