Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 21-12-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ. 23692
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, ως ο σχετικός Πίνακας.

KOIN.:

Γραφείο Δημάρχου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018)

Καλείστε στην με α/α 17η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 27-12-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για Προέγκριση διαμόρφωσης εισόδου –εξόδου για το έργο: Νέο ισόγειο εμπορικό κατάστημα ηλεκτρικών ειδών με την επωνυμία «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.» ιδιοκτησίας Ευάγγελου και Στυλιανού Βαθρακοκοίλη.
2. Λήψη απόφασης για κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στον οικισμό Απόλλωνα της Κ. Κορωνίδας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
3. Απομάκρυνση και κοπή δέντρου στο Δαμαριώνα Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Σχόλια are closed.