ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Νάξος, 24-02-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                       Αρ. Πρωτ. – Οικ. 3789 –
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                      ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως ο σχετικός Πίνακας.

                                                                                                           KOIN.:Γραφείο Δημάρχου.

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018)

Καλείστε στην με α/α 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 28-02-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Κυκλοφοριακή Μελέτη για καθορισμό πεζόδρομου – αδιέξοδου στην Κοινότητα Αγίου Αρσενίου.
2. Γνωμοδότηση επί αιτήματος κυκλοφοριακής σύνδεσης υπό ίδρυση εγκατάστασης «Πρατηρίου Καυσίμων» φερόμενης ιδιοκτησίας κας Δημητροκάλλη Στέλλας.
3. Κοπή δένδρων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
(Με σειρά εκλογής)
1. Μανιός Δημήτριος
2. Παντελιάς Ευάγγελος
3. Σιδερής Νικόλαος
4. Ορφανός Ηλίας
5. Πιτταράς Αντώνιος

Σχόλια are closed.