ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                     Νάξος 26/10/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως ο σχετικός Πίνακας

ΚΟΙΝ: Γραφείο Δημάρχου

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018)

 

Καλείστε στην με α/α 12η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 29-10-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο  παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αίτημα επικαιροποίησης της με αριθμ 12/2020  απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων .
  2. Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ
  3. Παραχώρηση μιας αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στον οικισμό Τσικαλαριό Κ. Χαλκείου Νάξου
  4. Απομάκρυνση και κοπή δέντρου στο Φιλώτι Νάξου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

 

 

Σχόλια are closed.