ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού

Αθλητισμού Περιβάλλοντος

Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης

Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδ.: 843 00

Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου

Τηλ.: 22853 60178

Fax: 22850 29249

E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

 

Νάξος 26 /09/2019

Αρ.Πρωτ.: οικ. 1283

 

Προς:

Μέλη του Δ.Σ.

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Καλείστε στην με α/α 21η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 30/09/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2019.

                          

                                                                                                                  Ο Πρόεδρος

 

Μιχαήλ Μαρούλης

 

Σχόλια are closed.