ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Χαλκί  16-02-2024
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ   Αρ.Πρωτ : 4
Δημοτική Κοινότητα Χαλκείου Προς Μέλη Τοπ. Συμβουλίου
(όπως Πίνακας αποδεκτών)

Ταχ. Διευθ. : Χαλκί Τ.Κ.84302
Τηλ.- : 2285031208

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, σας καλώ στη τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου που θα γίνει στο Γραφείο της Κοινότητας Χαλκείου στις 21-02-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα

1. Δημιουργία κυκλοφοριακού κόμβου στο Χαλκί Νάξου (μπροστά στο παλιό ειρηνοδικείο )

2. Κοπή δέντρων λόγω επικινδυνότητάς στο Χαλκί Νάξου

Η Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου

Μάκαρη Ευδοξία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τοπικοί Σύμβουλοι
Βλασερός Νικόλαος
Παραράς Εμμανουήλ

Σχόλια are closed.