Πρόσκληση για Συντήρηση Παρακολούθησης καλής Λειτουργίας Μονάδας Αφαλάτωσης ΔΕ Ηρακλειάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηρακλειά 25/10/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ. 95
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Ηρακλειάς
Πληροφορίες: Δημήτριος Γαβαλάς ΠΡΟΣ: Γαβαλά Ιωάννη
Τηλέφωνο: 2285071545

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Δια της παρούσης η ΔΚ Ηρακλειάς του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» από Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 έως και Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 21.973,09 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας. 2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Γαβαλάς

Συνημμενο αρχείο

Σχόλια are closed.