Πρόσκληση για την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 29/12/2023
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ. 24469
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣ:
1. Τον Δήμαρχο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2. Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους.
(Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο δημοτικό κατάστημα την 02/01/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ., ώστε να διεξαχθεί η εκλογή:
 του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου,
 των μελών της Δημοτικής Επιτροπής
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 8 του του ν. 5056/2023 αντίστοιχα.

Ο προεδρεύων σύμβουλος

Σιδερής Νικόλαος

Πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος
του συνδυασμού του εκλεγέντος Δημάρχου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΛΕΓΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΨΗΦΟΥΣ
ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ
ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
1. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος του Μάρκου 14. Σιδερής Νικόλαος του Ιωάννη
2. Βασιλάκης Ιωάννης του Βασιλείου 15. Φλεριανός Βασίλειος του Νικόδημου
3. Βιτζηλαίος Ιωάννης του Βασιλείου 16. Χατζηανδρέου Λεονάρδος του Νικολάου
4. Γαβαλάς Ιωάννης του Ευαγγέλου 17. Μανδηλαράς Γεώργιος του Εμμανουήλ
5. Κατσαράς Ευάγγελος του Νικηφόρου 18. Βάβουλας Εμμανουήλ του Γεωργίου
6. Κωβαίος Αντώνιος του Κωνσταντίνου 19. Γρυλλάκης Αθανάσιος του Εμμανουήλ
7. Μαυρογιαννόπουλος Στυλιανός του Σταματίου 20. Κορακίτης Δημήτριος του Βασιλείου
8. Μαυρομμάτης Φώτιος του Ιωάννη 21. Μαράκης Ιωάννης του Νικολάου
9. Νομικός Νικόλαος του Χρήστου 22. Μουστάκη Αικατερίνη του Στυλιανού
10. Παντελιάς Ευάγγελος του Βασιλείου 23. Πιτταράς Αντώνιος του Ευσταθίου
11. Πολυκρέτης Νικόλαος του Σταύρου 24. Πολυκρέτης Εμμανουήλ του Ευσταθίου
12. Πράσινος Δημήτριος του Γεωργίου 25. Κορρές Ιωάννης του Δημητρίου
13. Σέργης Νικόλαος του Aντωνίου

Σχόλια are closed.