Πρόσκληση για την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου

Νάξος, 04-09-2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                        Αρ. Πρωτ.: 15147

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νάξος, 04-09-2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                        Αρ. Πρωτ.: 15147

 

ΠΡΟΣ:

  1. Τον Δήμαρχο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
  2. Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους.

(Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο δημοτικό κατάστημα την 08/09/2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30π,μ., ώστε να διεξαχθεί η εκλογή:

  • του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου,
  • των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και
  • των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΛΕΓΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΨΗΦΟΥΣ

ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ

ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
1. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος 14. Χατζηανδρέου Λεονάρδος
2. Κατσαράς Ευάγγελος 15. Μπερτσιάς Αθανάσιος
3. Μανιός Δημήτριος 16. Κάρλοβιτς Νικόλαος
4. Μαργαρίτη Παρασκευή 17. Κορακίτης Εμμανουήλ
5. Μαυρομμάτης Φώτιος 18. Μανδηλαράς Γεώργιος
6. Ορφανός Ηλίας 19. Μαράκης Ιωάννης
7. Παντελιάς Ευάγγελος 20. Πιτταράς Αντώνιος
8. Πολυκρέτης Εμμανουήλ 21. Βρούτσης Βασίλειος
9. Σιδερής Νικόλαος 22. Βάβουλας Εμμανουήλ
10. Τσολάκης Ιωάννης 23. Βασαλάκης Αντώνιος
11. Πράσινος Δημήτριος 24. Μαράκης Ιωάννης
12. Γαβαλάς Ιωάννης 25. Νομικός Νικόλαος
13. Ταγκούλης Ιωάννης 26. Φουτάκογλου Αικατερίνη
    27. Κορρές Ιωάννης

 

 Ο  προεδρεύων σύμβουλος 

 

          Σιδερής Νικόλαος

                                                                                  

  Πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος

                                                                          του συνδυασμού του εκλεγέντος Δημάρχου                

 

 

 

Σχόλια are closed.