ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                  Νάξος, 22 Ιανουαρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 1695
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Χώρα Νάξου Προς: τα μέλη της Επιτροπής
84300 Νάξος
Τηλέφωνο: 2285360152
Φαξ : 2285023570

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Πενταμελούς Επιτροπής Διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς , όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 43/2020 απόφαση Δημάρχου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (ΑΔΑ:Ψ82ΟΩΚΗ-Η8Ο) την 29η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Λήψη απόφασης για τη σωστή διαχείριση του Προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς .
2. Λήψη απόφασης για τη διαχείριση της προμήθειας ζωοτροφών του Δήμου.
3. Προτάσεις μελών για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Δημήτριος Μανιός

Σχόλια are closed.