ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Νάξος, 23/11/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            Αρ. Πρ.: 21726
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών            Προς εταιρείες ταχυμεταφορών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285360152
FAX: 22850-23570
«Πρόσκληση για την υποβολή κλειστής προσφοράς»
Δια της παρούσης, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση κλειστών προσφορών στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, έως και την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2016, από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης.
Η εν λόγω υπηρεσία αφορά σε ολόκληρο το έτος του 2017 και δεσμεύει τον Κ.Α. 00-6224, με ποσό ύψους 2.500 € .  Κριτήριο για την ανάδειξη του αναδόχου θα είναι η χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα βάρους, στις αποστολές των Χερσαίων και Νησιωτικών Προορισμών. Οι αποστολές εντός πόλης και περιφέρειας πραγματοποιούνται με ευθύνη του Δήμου. 
Σε περίπτωση ύπαρξης όμοιων προσφορών ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί με κλήρωση, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της σχετικής υπηρεσίας με δική τους ευθύνη. 
Ο Αντιδήμαρχος
Αργύρης Ανεβλαβής

Σχόλια are closed.