Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για τη «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Νάξος, 01-09-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                     Αρ. Πρωτ.: 1525
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                              Προς: 1. κ. Kουφόπουλο Νικόλαο -Εστιατόριο
Ταχ. Κώδικας : 843 00                                   2. κ. Δεουδέ Γεώργιο Πληροφορίες : Ρωμανού Πετρούλα 3. Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νάξου Α.Ε.
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail : dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για τη «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» έως την Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 10:00 π.μ., ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.460,00€ συμπεριλαμβανομένων των Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα, η δαπάνη θα περιλαμβάνει:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
1 1 Γεύμα 250 ατόμων: 1 γεύμα * 20,00€/άτομο * 250 άτομα 5.000,00€
2 Μετακίνηση με λεωφορείο από και προς το σημείο αφετηρίας (Χώρα Νάξου) : 4 λεωφορεία χωρητικότητας 50 ατόμων : 4*150,00€/λεωφορείο 600,00€
3 Μουσική εκδήλωση (παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι με τη συμμετοχή  μουσικού σχήματος πέντε ατόμων και ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης) 1.860,00€
  ΣΥΝΟΛΟ 7.460,00€

Οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): α) 55300000-3 – Υπηρεσίες Εστιατορίου Και Παροχής Φαγητού
β) 92312130-1-Ψυχαγωγικές Υπηρεσίες Μουσικών Συγκροτημάτων
γ) 60172000-4 – Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό

Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης, διότι το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το όριο των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2023 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

 

Σχόλια are closed.