Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Νάξος, 30-10-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                     Αρ. Πρωτ.: 895
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                    Προς: Πρασίνου Ευαγγελία
Ταχ. Κώδικας : 843 00 του Νικήτα
Πληροφορίες : Κιτσαρά Μαρίνα
Τηλέφωνο :2285360136
e-mail : dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Παρασκευή 01 Νοεμβρίου 2019, 10:00π.μ. για την δαπάνη «Παράθεση γεύματος στα μέλη της αποστολής «Σταγόνα Αγάπης» που θα πραγματοποιήσει η Φυσιολατρική Λέσχη Φίλων Φουσκωτού Σκάφους «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» στην Κοινότητα Δονούσας στις 1 & 2 Νοεμβρίου 2019». Η δαπάνη περιλαμβάνει την παράθεση γεύματος σαράντα (40) ατόμων, στις 02-11-2019 στην Κοινότητα Δονούσας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 706,80€.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.

Η Πρόεδρος
κ.α.α.
Ο Αντιπρόεδρος

Τσάφος Στέφανος

Σχόλια are closed.