ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρ.: 21498 Νάξος, 18/11/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Μαθιουλάκη
Τηλέφωνο: 2285360152 FAX: 22850-23570

Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

«Πρόσκληση  για την υποβολή οικονομικής προσφοράς  για  την παροχή της υπηρεσίας : Υποστηρικτικές εργασίες για τη σύνταξη του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων έτους 2012 σύμφωνα με τη διπλογραφική μέθοδο»  

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ακόλουθη υπηρεσία,
από σήμερα Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016 έως και Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15.00 μ.μ.
Υπηρεσία «Υποστηρικτικές εργασίες για τη σύνταξη του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων έτους 2012 σύμφωνα με τη διπλογραφική μέθοδο»,
 έτους 2016, ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 10.000 €.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών για αντίγραφα της σχετικής Μελέτης.
 Η εργασία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Αντιδήμαρχος Αργύρης Ανεβλαβής

Σχόλια are closed.