Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Νάξος,  24-12-2019

ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                     Αρ. Πρωτ.:  1129

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση      : Χώρα Νάξου                                                                          Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Ταχ. Κώδικας  : 843 00

Πληροφορίες  : Παραράς Σπυρίδων

Τηλέφωνο       :2285360136

e-mail               : dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την δαπάνη «Πολυετής δαπάνη για την ασφάλιση των οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΕΜΤ 4398 και ΕΜΤ 4399 που χρησιμοποιούνται στο Πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης» έως την Δευτέρα  30 Δεκεμβρίου 2019, 10.00π.μ.

Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.

 

Η Πρόεδρος
κ.α.α.
Ο Αντιπρόεδρος

Τσάφος Στέφανος

Comments are closed.