Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την «Ετήσια αναγόμωση πυροσβεστήρων της Δομής ΚΔΑΠ-ΜΕΑ» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                        Νάξος, 10-03-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                  Αρ. Πρωτ.: 224
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                                                         Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Ρωμανού Πετρούλα
Τηλέφωνο :2285360136
e-mail : dke@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την δαπάνη «ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», έως την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020, 10,30π.μ. Η δαπάνη περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες στην δομή :

• Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – ΜΕΑ (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ)

 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΧΩΡΙΣ

 Φ.Π.Α

ΑΞΙΑ

ΧΩΡΙΣ

 Φ.Π.Α

Φ.Π.Α

24%

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΜΕ Φ.Π.Α.

1 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6kg 2 14,00 € 28,00 € 6,72 € 34,72 €
2 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΑΦΡΟΥ ΡΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG 1 14,00 € 14,00 € 3,36 € 17,36 €
3 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12Kg 1 14,00 € 14,00 € 3,36 € 17,36 €
ΣΥΝΟΛΟ 69,44€

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σχόλια are closed.