ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                             
Νάξος, 22/11/2016
  Αρ. Πρ.: 21651
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη Τηλέφωνο: 2285360152 FAX: 22850-23570  
«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του  Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»   

 Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την ακόλουθη δαπάνη, έως και την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016, 12.00 π.μ. ως ακολούθως: Δαπάνη για την «Ανάθεση ελέγχου σε ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου, σύμφωνα με τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών και τα Διεθνή Λογιστικά πρότυπα, για τη χρήση 2012», ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.000€ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών για αντίγραφα των σχετικών Μελετών. Ο Δήμαρχος καα,

Σχόλια are closed.