Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την «Προμήθεια λαμπάδων για τις ανάγκες του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών-ΜΕΑ» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρισης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                               Νάξος, 10-03-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                         Αρ. Πρωτ.: 226
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                                                                 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Ρωμανού Πετρούλα
Τηλέφωνο :2285360136
e-mail : dke@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την δαπάνη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΜΕΑ (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», έως την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020, 10,30π.μ. Η δαπάνη περιλαμβάνει τις κάτωθι προμήθειες :

 

 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΧΩΡΙΣ

 Φ.Π.Α

ΑΞΙΑ

ΧΩΡΙΣ

 Φ.Π.Α

Φ.Π.Α

24%

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΜΕ Φ.Π.Α.

1 ΚΕΡΙ 15Χ30 20 0,80 € 16,00 € 3,84 € 19,84 €
2 ΚΕΡΙ 15Χ15Χ30 50 1,00 € 50,00 € 12,00 € 62,00 €
3 ΚΕΡΙ 32Χ15Χ200 60 1,20 € 72,00 € 17,28 € 89,28 €
ΣΥΝΟΛΟ 171,12€

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σχόλια are closed.