Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Νάξος,  16-03-2020

ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                     Αρ. Πρωτ.:  249

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση      : Χώρα Νάξου                                                                          Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Ταχ. Κώδικας  : 843 00

Πληροφορίες  : Παραράς Σπυρίδωνας

Τηλέφωνο       :2285360136

e-mail               : dke@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την δαπάνη «Ασφάλιση οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΕΜΤ 4397 και που χρησιμοποιείται στη δομή  «ΚΔΑΠ-ΜΕΑ» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης για τη χρονική περίοδο από 30-03-2020 έως 31-12-2020» έως την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2019, 10:00π.μ.

Οι προσφορές θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : dke@naxos.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Σέργης

Σχόλια are closed.